brgd

galardón obtenido

Pola tua participación nos 10 anos de Orosogóis Arte Setembro 2016

descripción

Placa de metacrilato con inscripción

brgd